Camas an Eilein, air A’ Chomraich

 

IMG_7449-1

Air rathad a chosta dhan A’ Chomraich tha eilean beag, air a bheil Eilean Mòr. Chan eil eilean mòr air an eilean beag, ach ‘se Eilean Mòr a th’air…tuigidh tu.

Sios rathad beag, a’ snàgadh tro choille raineach, gheibhear lòrg air cidhe, agus camas an eilein air do bheulaibh.

Comraich air A’ Chomraich.

IMG_7558-1

Tha uisge ann – feumaidh mi snàmh. Thilg mi mo dheise swimrun orm, agus leum mi dhan uisge, a’ gluasad mar sgoth air a chuan a dh’ionnsaidh an eilein

Taobh thall an eilein – sealladh air beanntan Thoirbheartan. Abair togail, gun duine ri fhaicinn, guth ri chluinntin ach toinn a’ slìobadh na creagan, òran àlainn na mara.

IMG_0717-1IMG_0741-1

.

IMG_0728-1
Taobh thall an eilein

IMG_7450-1

IMG_0745-1
Solas na grèine a’ togail an eilean as a mhuir

IMG_7560-1
Gu teicnigeach, seo garradh cuideigin. Bì modhail ma thèid thu ann.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s