Bagh Seannabhad, Dùthaich MhicAoidh

image (5)-1

Bagh Seannabhad, Dùthaich MhicAoidh.

IMG_7983-2

IMG_7993-3

An deidh ceithir mìle de choiseachd, thig thu gu tràigh àlainn. Bha an tràigh agam fhèin an latha seo.

Tràigh shàmhach le uisge fiadhaich na cois.

IMG_7920-1

Chìthear Am Buachaille, a’cumail sùil air an tràigh agus na choisicheas oirre.

IMG_7902-1

Stad greis is gabh fois.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s